คอมเม้นท์ ผ่านระบบ facebook จะอัพเดทอัตโนมัติ ทุกๆ 15 นาที